Laten we Welzijn is een mentorproject voor jongeren in Ede.Maak jij het leven van jongeren in Ede een stukje mooier?

In Ede wonen veel jongeren die moeite hebben hun leven op de rit te houden. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken! Mentorproject Laten we Welzijn koppelt deze jongeren aan elkaar vrijwillige mentoren. Zij trekken een jaar met elkaar op, ondernemen leuke activiteiten met elkaar en werken ondertussen aan de vooraf geformuleerde doelen. Een jongere vertelt: “Ik kwam nooit buiten, maar door met mijn mentor te gaan wandelen kwam ik weer onder de mensen. Nu durf ik ook weer zelf naar buiten te gaan!”

Stadsbreed project
Mentorproject Laten we Welzijn is opgericht door Netwerk Dien je Stad. Dit jongerenvrijwilligersnetwerk zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Daarnaast werkt Laten we Welzijn samen met zorgorganisaties Jan Arends en Stichting Breder. Ze wordt ondersteund door de Gemeente Ede en het Oranje Fonds. Maar daar kan het niet bij blijven. Het Oranje Fonds stelt in haar voorwaarden dat een deel van de financiering van de stichting die zij ondersteunt wordt verzorgd door bedrijven. Ook de gemeente Ede wil graag dat het mentorproject breed gedragen wordt. Wil jij als ondernemer ook het beste voor jongeren in Ede?

Kwetsbare jongeren helpen
Wil jij het leven van kwetsbare jongeren in Ede een stukje mooier maken? Sponsor dan nu een mentortraject van een jongere en een mentor via Laten we Welzijn. Een traject kost €1100,-. Deze kosten bestaan uit professionele training, intervisie en begeleiding voor de mentoren, een declarabel bedrag om samen activiteiten mee te ondernemen en begeleiding van het traject vanuit Laten we Welzijn. Het is ook mogelijk om een half of een kwart traject te steunen. Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere trajecten tegelijkertijd te steunen. Wij zullen je op de hoogte houden middels een jaarlijkse nieuwsbrief, afspraak of telefonische toelichting.

“Ik kwam nooit buiten, maar door met mijn mentor te gaan wandelen kwam ik weer onder de mensen. Nu durf ik ook weer zelf naar buiten te gaan!” – een jongere uit Ede, die een mentortraject heeft afgerond

Steun een traject
Wil je een traject steunen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Samen helpen we kwetsbare jongeren in Ede verder!

Momenteel worden er trajecten mogelijk gemaakt door: