Wat is het mentorproject Laten we Welzijn?

Laten we Welzijn is een mentorproject voor jongeren die een stapje verder willen komen en daarbij iemand nodig hebben die er voor hen is. De mentor en de jongere trekken een jaar met elkaar op om van elkaar te leren, vaardigheden te ontwikkelen en de goede weg in te slaan. Want samen sta je sterk, en samen sta je er niet alleen voor!

Wat is de doelgroep van het mentorproject?

Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 11 en 30 jaar oud, met een hulpvraag op het gebied van:

Sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, identiteit,
eenzaamheid, vrijetijdsbesteding, steunend netwerk,
zelfredzaamheid, goede keuzes maken, uiten van
emoties en/of het bespreekbaar maken van zorgen of problemen.

Het doel is leren van elkaar. Veel jongeren hebben hun doelen behaald middels het mentorproject en konden weer zelfstandig en samen met anderen verder. Zij hebben weer vertrouwen in hun toekomst en staan steviger in hun schoenen.

Hoe ziet een mentortraject er uit?

‘Laten we Welzijn’ werft mentoren en jongeren. Wij maken kennis met de mentoren en jongeren en gaan op zoek naar zo goed mogelijke matches. Een persoonlijke klik tussen een mentor en jongere vinden wij belangrijk. De jongere mag na of tijdens het matchgesprek aangeven of hij het traject aan wil gaan met zijn mentor. Hier staat de jongere helemaal vrij in,  je kunt namelijk niet met iedereen een klik hebben. De duur van een mentorproject is één jaar. Vaak wordt er wekelijks of om de week een uur met elkaar doorgebracht, maar dit is voor iedereen persoonlijk en daarom ook anders!

LatenWeWelzijn

Wie zijn de mentoren?

Alle mentoren zijn (jonge) mannen en (jonge) vrouwen uit Ede, die het tof vinden om iets te betekenen voor een jongere voor de duur van een jaar. De minimumleeftijd van een mentor is 18 jaar en de mentor moet een bewijs van goed gedrag aan ons kunnen overhandigen. De mentor krijgt trainingen aangeboden om op een goede manier invulling te geven aan het mentorschap.

Achtergrondinformatie

‘Laten we Welzijn’ is opgericht door Netwerk Dien je Stad in samenwerking met Stichting Arta en Stichting Breder. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het mentorproject en de samenwerking die hier voor nodig is met andere partijen.

Wij werken samen met jeugdhulpaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties en de gemeente Ede.

Girl-Stirring-Early-Morning-Coffee-In-A-Cafe

Partners

Netwerk Dien je Stad

Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Dien je Stad richt zich speciaal op jongeren die in de gemeente Ede wonen en alleen of met anderen iets voor (kwetsbare) mensen willen betekenen. Netwerk Dien je Stad is projectleider en biedt begeleiding aan de trajecten.

Jan Arends (voorheen Arta Academy)

De zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ADHD, agressie, autisme, depressie en gedragsproblemen, komt steeds meer te liggen bij de directe omgeving van deze doelgroep. Graag ondersteunt Jan Arends de omgeving van (jonge) mensen met  door het aanbieden van trainingen. Jan Arends geeft de basis- en verdiepingscursussen aan de mentoren.

Stichting Breder

Stichting Breder biedt  hulp aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Die hulp die nodig is als iemand een beperking of psychische problemen heeft. Samen kijken we wat nodig is om zo prettig en gewoon mogelijk te leven. Stichting Breder geeft intervisie aan de mentoren.

In samenwerking met en mogelijk gemaakt door:

Gemeente Ede

Oranje Fonds